ĐĂNG KÝ THẺ TÁC NGHIỆP

 

Họ và tên (*):

Giới tính:

Số CMT/CCCD (*):

Điện thoại (*):

Email (*):

Loại thẻ xin cấp (*):

Loại hình báo chí (*):

Tên đơn vị (*):

Ảnh thẻ của phóng viên đăng ký phải là các định dạng sau đây: PNG; JPG. Kích thước tỉ lệ 3 x 4. Khuyến nghị ảnh 600 x 800px. Dung lượng không quá 3MB

Ảnh mặt trước CMT/CCCD của phóng viên đăng ký phải là các định dạng sau đây: PNG; JPG. Kích thước tỉ lệ 3 x 2. Khuyến nghị ảnh 600 x 400px. Dung lượng không quá 3MB

Bản scan phiếu đăng ký có xác nhận của cơ quan/đơn vị (*):


(Định dạng: PDF; PNG; JPG. Dung lượng không quá 5MB)

Địa chỉ nhận thẻ (*):

Đã được cấp thẻ mùa trước:

(Chọn nếu như phóng viên đã được VPF cấp thẻ ở mùa giải trước)

Mã bảo mật (*)

Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều kiện và Quy định của công ty VPF